top of page
Search

อะไรคือ พัฒนาการช้ารอบด้านครับ Global development delay GDD แล้วน้องจะพัฒนาได้ไหม

Updated: Jan 31

พัฒนาการช้ารอบด้าน Global development delayสาเหตุ: บางรายเกิดจากพันธุกรรม บางรายเกิดจากการที่ช่วยเหลือ ทำแทนเด็กมากเกินไป ทำให้เด็กไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม

.

อาการเบื้องต้น จะพบว่าเด็กไม่พูด พูดช้า พูดได้น้อย กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ไม่สมวัย ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย อีกทั้งยังรับประทานอาหารได้น้อย ไม่หลากหลาย ทำให้ร่างกายผอมไม่สมวัยไปด้วย การช่วยเหลือตัวเองการเคลื่อนไหว การทรงตัวทำได้เองไม่คล่อง หกล้มง่าย กล้ามเนื้ออ่อนแรงในบางราย อารมณ์แปรปรวนในบางคน หงุดหงิด เอาแต่ใจ เลือกทำเฉพาะกิจกรรมง่ายๆที่ตัวเองทำได้ บางครั้งเล่นของเล่น แต่คนอื่นไม่เข้าใจว่าเด็กเล่นอะไร

.

ดังนั้น จะเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการหลายด้านที่บกพร่องล่าช้า การส่งเสริมกระตุ้นให้มีศักยภาพตามวัย ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ความอดทนและอาศัยระยะเวลาร่วมด้วย

.

การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้ารอบด้าน จะค่อยพัฒนาทีละเล็ก ทีละน้อย ค่อยๆพัฒนาขึ้น ทั้งด้านของร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็ก/กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การคิด การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ การรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว การทรงตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย  ต้องใช้เวลา เด็กอาจไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือทำตามสิ่งที่เรากำหนดได้ตามเป้าหมายในทันที แต่เราสามารถพัฒนาเด็กได้ด้วยกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กจดจำและเกิดทักษะการแก้ปัญหาและเกิดการเรียนรู้

.

ดังนั้น ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาบกพร่องของเด็กกลุ่มนี้ ต้องมีความอดทนและต้องใช้เวลา รวมทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม

.

เรากระตุ้นพัฒนาการตามที่ครูภู่แนะนำ ที่บ้านเองได้ไหมครับ สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ คือ การประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เมื่อกระตุ้นพัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องแล้ว การประเมินพัฒนาการซ้ำทุก 15 วัน เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ว่าพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างติดขัดตรงไหน น้องอาจต่อต้าน ไม่ยอมทำ หรือไม่รับรู้ และเพื่อรับมือกับพฤติกรรมใหม่ ที่จะเพิ่มขึ้นมาเมื่อน้องโตขึ้น

.

ขอยกตัวอย่างในเคสที่พัฒนาการช้ารอบด้านจากบ้านครูภู่

.

น้องเริ่มเข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการ เมื่ออายุ 2 ขวบ 2 เดือน

.

ประเมินพัฒนาการครั้งแรก คุณแม่แจ้งว่าพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ขวบมีแนวโน้มปกติเรื่อยมา พอได้ขวบกว่าน้องเริ่มช้า ไม่สื่อสารด้วยภาษาพูด เล่นของซ้ำๆ ของเล่นที่ง่ายๆ แบบเดิมๆ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหยิบจับของหล่นง่าย ถือของได้ไม่นาน งอแงเอาแต่ใจ น้ำลายไหลตลอดเวลา

.

การประเมินที่พบ : น้องเรียกชื่อแล้วหัน สบตาได้บ้าง เอาของให้เด็กจะปาของทิ้ง  ถือของได้ไม่นาน หล่นจากมือง่าย สื่อสารด้วยการมองหน้าแทนการบอกความต้องการ ไม่ค่อยร่วมมือในการให้ทำกิจกรรม และทำกิจกรรมได้ไม่สมวัย เล่นของเล่นเดิมๆที่เล่นได้ การเดินไม่คล่อง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยต้องให้ผู้ดูแลหลักคอยช่วยเหลือทำให้เกือบทั้งหมด

.

หลังจากคุณแม่ตกลงเข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการบ้านครูภู่ คอร์สที่1

.

ครั้งที่ 1 สบตาได้บ้างในบางครั้ง ส่วนมากงอแงตลอดเวลาปฏิเสธต่อต้านการทำการกิจกรรม การทำกิจกรรมทั้งหมดต้องจับมือพาทำ เด็กจะตัวอ่อน พยายามทิ้งตัว

.

ครั้งที่ 2 ยอมให้จูงมือเดิน ยังมีความกังวล ยังต้องจับมือพาทำประคองมือ เด็กงอแงร้องไห้เป็นระยะ หยุดร้องบ้างเล็กน้อยแต่กลับมาร้องใหม่ ร้องซ้ำ เริ่มยอมให้จับมือในกิจกรรมเดิมที่ง่ายๆต่อต้านน้อยลงบ้าง

.

ครั้งที่ 3 - 9 ให้จูงมือเดินได้ดีขึ้น เดินได้เองดีขึ้น ทุกๆครั้งที่มาจะมีกิจกรรมให้คุณแม่กลับไปส่งเสริมพัฒนาการน้องทุกๆด้านต่อที่บ้านเสมอ ทำให้น้องรายนี้มีพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

.

คุณแม่แจ้งว่าไปพบคุณหมอด้านกระดูกและข้อ หมอเช็คกล้ามเนื้อของน้อง พบว่า "พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่" ของน้องแข็งแรงดีขึ้นมาก  และขณะเดียวกันเด็กเริ่มทำกิจกรรมง่ายๆหยิบจับเองได้บ้างโดยที่คอยกระตุ้นใกล้ชิด

.

ครั้งที่ 10 -12 เด็กมีอารมณ์ร่าเริงมากขึ้น กล้าเดินทรงตัวได้ดีขึ้น ทำกิจกรรมยังมีตัวอ่อนตัวเป็นระยะ กิจกรรมง่ายๆสามารถหยิบจับได้เองแต่ต้องคอยอยู่ใกล้ชิด เพื่อให้ทำกิจกรรมสำเร็จ ออกเสียงพูดได้บ้างเป็นคำๆเช่น แม่ แม่มา ยาย

.

ปัจจุบันเคสนี้กำลังจบเรียนคอร์สที่ 3 พัฒนาการโดยรวม ณ ปัจจุบัน น้องสามารถวิ่งได้คล่องขึ้น เดินข้ามสิ่งกีดขวางได้เอง ปีนปายได้คล่องมากขึ้น  ใช้มือยึดและเกาะเมื่อต้องปีน กลัวตัวเองตก  เริ่มรู้จักระวังอุบัติเหตุได้บ้าง  เริ่มมีการสื่อสารด้วยภาษาพูดได้หลายคำ เข้าใจภาษาพูดที่แม่สื่อสาร ตามคำสั่งง่ายๆได้  แต่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

.

บ้านครูภู่ เรา:ดีใจทุกครั้งเมื่อรู้ว่าพัฒนาการของน้องแต่ละสัปดาห์ก้าวหน้าอย่างไร

.

👨‍👩‍👦ชวนกันมาช่วยน้องให้ดีขึ้นทุกสัปดาห์ที่เรียนด้วยกันนะคะ

.

.

👨‍👩‍👦คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง สนใจให้เราดูแลพัฒนาการของลูกน้อย โดยผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อสอบถามได้นะคะ บ้านครูภู่ของเรายินดีดูแลด้วยใจค่ะ

.

.

🏡บ้านครูภู่: ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กยาวนานกว่า 10 ปี

.

.

😧หากลูกติดปัญหาเหล่านี้มาหาเรานะคะ : ไม่พูด ไม่มองหน้า ไม่สบตา ไม่ชี้ชวน เล่นคนเดียว  ต่อต้าน รอคอยไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ทำงานไม่สำเร็จ อดทนต่ำ หงุดหงิดง่าย  โมโหร้าย😡 พฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้อื่นไม่เหมาะสม แกล้งคนอื่น ไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่น ไม่ฟังคำสั่ง เอาแต่ใจ ไม่ยืดหยุ่น เล่นแรง ไม่แบ่งของ แย่งของ Baan Khu Phu บ้านครูภู่ ยินดีให้คำปรึกษาและการดูแลทั้งเด็กและครอบครัว แล้วคุณพ่อคุณแม่จะไม่เดินลำพัง เราจะจับมือไปด้วยกัน😊

.

เข้าไปฟังคลิปเต็มได้ค่ะ จะเป็นการเล่าเคสน้องที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าพร้อมกับพลาสติก


ปรึกษาและติดต่อสอบถามได้ทาง      


1. Inbox      


2. Tel 093-555-2649 (ครูภู่)    


   3. Line OA : @baankhuphu

หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/z6AjDhC

.

.

#บ้านครูภู่#พูดช้า #ไม่พูด #ภาษาการ์ตูน


#ออทิสติก #autistic #ASD


#พัฒนาการช้ารอบด้าน #GDD #ไม่เขียน


#Selfesteem #ทักษะทางสังคม


#game #boardgame #บอร์ดเกม #เกมสลับตา


#แก้ปัญหาติดจอ #ลดพฤติกรรมก้าวร้าว #ขาดสมาธ


#ทำงานไม่สำเร็จไม่จดจ่องาน


1,978 views0 comments

Comments


bottom of page