top of page
Search

เล่าเคส 1.10-2.3 ปี

Updated: Jan 12


เพราะพัฒนาการลูกน้อยสำคัญ เมื่อรู้เร็ ทำให้แก้ไขเร็ว

มีโอกาสให้น้องมีพัฒนาการใกล้เคียงวัย ต่อนอดได้ไกลขึ้น

รับชมจากคลิป เล่าเคส นี้ ที่ครูภ่มานำ้สนอค่ะ


บ้านครูภู่ #พัฒนาการล่าช้า #พูดช้า #ออทิสติก

.

.

บ้านครูภู่: ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กยาวนานกว่า 10 ปี

.

ปรึกษาและติดต่อสอบถามได้ทาง

       1. Inbox

       2. Tel 093-555-2649 (ครูภู่)

       3. Line OA : @baankhuphu

หรือคลิกลิงก์

.

#บ้านครูภู่

#พูดช้า

#ออทิสติก #autistic #ASD

#พัฒนาการช้ารอบด้าน #GDD

#Selfesteem #ทักษะทางสังคม

8 views0 comments

Comments


bottom of page