top of page
Search

Ep7 ลูกพููดช้า

Updated: Jan 12
แก้ไขอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น อาจเพราะเรื่องการเข้าใจภาษา 👇🏻👇🏻👇🏻
บ้านครูภู่ @baankhuphu

0935552649

.

.


บ้านครูภู่: ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กยาวนานกว่า 10 ปี

.

ปรึกษาและติดต่อสอบถามได้ทาง

       1. Inbox

       2. Tel 093-555-2649 (ครูภู่)

       3. Line OA : @baankhuphu

หรือคลิกลิงก์

.

73 views0 comments
bottom of page