top of page
Search

Ep13 ปัญหาของวัย2ขวบไม่พูด

Updated: Jan 12
Ep13 #บ้านครูภู่ #พูดช้า #พัฒนาการล่าช้า #ออทิสติก ปัญหาของวัย2ขวบไม่พูด โทร0935552649 @baankhuphu

.

.

บ้านครูภู่: ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กยาวนานกว่า 10 ปี

.

ปรึกษาและติดต่อสอบถามได้ทาง

       1. Inbox

       2. Tel 093-555-2649 (ครูภู่)

       3. Line OA : @baankhuphu

หรือคลิกลิงก์

.

#บ้านครูภู่

#พูดช้า

#ออทิสติก #autistic #ASD

#พัฒนาการช้ารอบด้าน #GDD

#Selfesteem #ทักษะทางสังคม


6 views0 comments

Commentaires


bottom of page