top of page
Search

5 เทคนิคสร้างความมั่นใจให้เด็กวัยกำลังเติบโต..

Updated: Feb 24, 2023


"คุณค่าของการลงมือทำ" เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองสำหรับหนูน้อย มีอะไรบ้างไปรู้พร้อมกันเลยค่ะ

.

1. แต่งตัวเอง สวมใส่รองเท้าเอง การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องทำทุกวัน ถ้าเด็กสามารถดูแลตัวเองหรือจัดการสิ่งนี้ได้ เด็กจะเรียนรู้การคิด การตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ และมีความมั่นใจในตัวเองในการทำสิ่งต่างๆ

.

2. รับประทานอาหารเอง เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจำวัน การรับประทานอาหาร ถ้าเด็กสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เป็นความสามารถพื้นฐานของความต้องการ การช่วยเหลือตัวเองเมื่อหิว เกิดความภูมิใจในการแก้ปัญหา และมั่นใจในการดูแลตัวเองได้เบื้องต้น

.

3. หยิบของที่ต้องการเอง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องอาศัยการพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไป แก้ปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้ ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ แต่เชื่อมั่นในตัวเอง มีความอดทนพยายามต่อสิ่งนั้นๆเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการควบคุมอารมณ์และจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง

.

4. เก็บของเข้าที่ด้วยตัวเอง แสดงถึงความรับผิดชอบ ความอดทน การมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำสำเร็จ ส่งผลให้เกิดได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น

.

5. ช่วยเหลืองานบ้านเพิ่มการมีวินัยและทักษะชีวิต เป็นทักษะที่ต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีน้ำใจต่อผู้อื่น มีประสบการณ์ชีวิตที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น ทำให้เด็กมีความมั่นใจในการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

.

เราเชื่อเสมอว่าเด็กๆทุกคนสามารถพัฒนาได้และเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนหากเรามุ่งมั่นตั้งใจปรับปรุงพัฒนาแก้ไขร่วมมือร่วมใจทุกๆฝ่ายเด็กจะกลายเป็นคนที่สามารถพัฒนาและดูแลตัวเองได้และมีความภาคภูมิใจต่อตัวเองและครอบครัว

.

.

👨‍👩‍👦ชวนกันมาช่วยน้องให้ดีขึ้นทุกสัปดาห์ที่เรียนด้วยกันนะคะ

.

.

👨‍👩‍👦คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง สนใจให้เราดูแลพัฒนาการของลูกน้อย โดยผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อสอบถามได้นะคะ บ้านครูภู่ของเรายินดีดูแลด้วยใจค่ะ

.

.

บ้านครูภู่: ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กยาวนานกว่า 10 ปี

.

.

😧หากลูกติดปัญหาเหล่านี้มาหาเรานะคะ : ไม่พูด ไม่มองหน้า ไม่สบตา ไม่ชี้ชวน เล่นคนเดียว  ต่อต้าน รอคอยไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ทำงานไม่สำเร็จ อดทนต่ำ หงุดหงิดง่าย  โมโหร้าย😡 พฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้อื่นไม่เหมาะสม แกล้งคนอื่น ไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่น ไม่ฟังคำสั่ง เอาแต่ใจ ไม่ยืดหยุ่น เล่นแรง ไม่แบ่งของ แย่งของ Baan Khu Phu บ้านครูภู่ ยินดีให้คำปรึกษาและการดูแลทั้งเด็กและครอบครัว แล้วคุณพ่อคุณแม่จะไม่เดินลำพัง เราจะจับมือไปด้วยกัน😊

.

.

ปรึกษาและติดต่อสอบถามได้ทาง      


1. Inbox      


2. Tel 093-555-2649 (ครูภู่)    


   3. Line OA : @baankhuphu

หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/z6AjDhC

.

.

14 views0 comments
bottom of page